Colezium Kategoriler
Sepetiniz

Diğer

Palto
%28 İndirim
Bundan çok daha önemlisi de bir daha ölü kâtibin hayaleti asla görülmesi. Görünüşe göre generalin paltosu üzerine tam olmuştur. Her neyse, bir daha paltoların çalındığına dair asla bir şey duyulmadı. Ancak rahatsız ve işgüzar bazı insanlar bunu kabul etmedi ve şehrin uzak köşelerinde hala ölü kâtibi..
40,90TL 56,70TL
Vergiler Hariç:40,90TL
Taşrada Düğün Hazırlıkları
%28 İndirim
Kafka, Euard Raban’ın nişanlısı Betty’nin kaldığı yere gidişinde başından geçenleri kendine özgü betimlemelerle anlattığı bu kitabının bir bölümünde, Otobüs otelin önünde durduğunda yağmurun sesi daha fazla duyuluyordu ve muhtemelen bir pencere açık olduğu için oteldeki misafirlerin sesleri de geliy..
40,90TL 56,70TL
Vergiler Hariç:40,90TL
Poetika
%32 İndirim
Poetika, sanatta edebiyat ve dil konularını ele alan, günümüze ulaşmış en eski felsefi araştırmadır. Aristoteles bu metinde komedya, tragedya, hiciv ve epik şiir kategorilerini ayrı ayrı ele alır. Tüm bu türlerin ortak özelliği, taklit yani mimesis unsurunu barındırmalarıdır. Taklit nesneleri, takli..
43,32TL 63,96TL
Vergiler Hariç:43,32TL
Yaşlı Cato veya Yaşlılık Üzerine - Hasan Ali Yücel Klasikleri
%37 İndirim
Cicero (MÖ 106–MÖ 43) : Romalı büyük devlet adamı, hatip ve düşünür. Gençliğinde felsefe ve hukuk eğitimialdı. Hitabet sanatındaki ustalığıyla consul’lüğe dek yükseldi. Roma’yı birey, geleneksel toplum düzeni ve devletüçgeninde ele alan konuşmaları, felsefi ve teknik eserleriyle her çağın insanını e..
46,74TL 74,22TL
Vergiler Hariç:46,74TL
Kendime Düşünceler - Hasan Ali Yücel Klasikleri
%39 İndirim
Marcus Aurelius (MS 121MS 180): MS 121 yılında Roma’da doğdu. Fronto, Apollonius Chalcedonius gibi döneminin önde gelen hatip ve filozoflarından özel dersler aldı. MS 161180 yılları arasında Roma İmparatoru olarak hüküm sürdü. “Stoacı İmparator”, “Filozof İmparator” gibi sıfatlarla anılan Marcus Aur..
48,04TL 78,12TL
Vergiler Hariç:48,04TL
Toplum Sözleşmesi (Cep Boy)
%44 İndirim
“Sabır acıdır, ama meyvası tatlıdır.”“Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan insanlara nasıl boyunduruk vurulabilir?”“Aşk, mutluluğunu evlendirdikten sonra sürdürebilseydik, dünya cennet olurdu. Duygulu gönüller sevginin her türlüsü için duygulu değil mi?”“İnsanlar özgür olarak doğar, ama her yerde zincire vu..
54,34TL 97,02TL
Vergiler Hariç:54,34TL
Fragmanlar - Hasan Ali Yücel Klasikler
%44 İndirim
Herakleitos (MÖ yaklaşık 540-480): Sadece Antik Yunanda değil, tüm felsefe tarihinde en önemli ve en etkili filozoflardan biridir. Öğretisinin farklı unsurları kadar tarihsel yönü tartışmalı olan teatral kişiliği de onu çağlar boyunca anılan ünlü bir figüre dönüştürmüştür. Yaşamıyla ilgili bilinenle..
54,55TL 97,65TL
Vergiler Hariç:54,55TL
İdeal Devlet - Hasan Ali Yücel Klasikleri
%46 İndirim
Farabi (870-950): Türk-İslam filozofu, gökbilimci, müzisyen. İslam'ın Altın Çağ'ının en önemli isimlerden biridir. Farabî yükseköğrenimini Bağdat'ta tamamladı, zamanın ünlü bilginlerinden ders aldı. Aristoteles'in ve Platon'un eserlerini inceledi, bu iki filozofun felsefelerini İslam'la bağdaştırmay..
57,15TL 105,45TL
Vergiler Hariç:57,15TL
Sokratesi’in Savunması
%47 İndirim
Sokrates'in Savunması, yaklaşık 30 kadar felsefi eser kaleme almış Plato'nun belki de bütün eserlerinin içinde en gözde eserlerinin başında gelir. Sokrates, 'dinsizlik suçu' işlediği gerekçesiyle mahkemeye verilmiş ve sonunda suçlu bulunarak idam edilmiştir. Savunma, mahkemedeki Sokrates'i ve onun b..
59,17TL 111,51TL
Vergiler Hariç:59,17TL
Ebedi Barış Üzerine Felsefi Bir Tasarı
%48 İndirim
Bu eser, Alman filozof Immanuel Kant’ın, insanlığın en eski arayışlarından biri olan “Barışı nasıl tesis etmeli?” sorusuna cevap arayışının ürünüdür.Şüphesiz bu soruyu ilk soran Kant değildi. Augustinus, Aquinalı Thomas, Erasmus, Leibniz, William Penn ve Saint-Pierre de bu soruyu sormuşlar ve cevabı..
61,71TL 119,13TL
Vergiler Hariç:61,71TL
Eğitimde Ahlak İlkeleri
%48 İndirim
John Dewey’in bu eseri, içerdiği değerli düşüncelerle muhteşem bir yapıt olma niteliğine sahiptir. Eser yalnızca ahlakla ilgili tartış­maların büyük ölçüde kesin karara bağlanışını değil, aynı zamanda teori ile pratiğin ezelî çatışmasında, pratiğin teoriyi alt edişini ve pratik felsefenin nitelikli ..
61,71TL 119,13TL
Vergiler Hariç:61,71TL
Stoacılık
%50 İndirim
Stoacılar, doğaya uygun bir yaşamı, insanın ulaşabileceği en yüksek yaşamla özdeşleştirir. Doğası gereği akıl sahibi bir canlı olan insanın yapması gereken akla uygun yaşamaktır. Doğanın yoluyla erdemin yolu ise birbirinden ayrı değildir.Stoacı düstur, erdemli bir yaşam sürmek, doğaya ve/veya akla u..
66,27TL 132,81TL
Vergiler Hariç:66,27TL
İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Hakkında Nutuk
%50 İndirim
Bir arazinin etrafına sınır çekip bu bana ait-dir demeyi akıl etmiş ve de ona inanacak kadar saf insanlar bulmuş ilk kişi, uygar toplumun hakikî kurucusu oldu. Kazıkları sökerek ya da hendeği doldurarak hemcinslerine şöyle haykırmış biri [olsaydı -çev.], insan türünü nice suçtan, savaştan, nice sefa..
66,36TL 133,08TL
Vergiler Hariç:66,36TL
Metot Üzerine Konuşma
%50 İndirim
Descartes Metot Üzerine Konuşma’sını ilk kez 1637’de, Diyoptrik, Meteorlar ve Geometri başlıklı incelemeleriyle aynı ciltte yayınlatır. Konuşma, birçok eserini Latince kaleme alan Descartes’ın ana dilinde yazdığı bir metni olup bir bakıma entelektüel otobiyografisi ve felsefesinin özetidir.Bu eserin..
66,36TL 133,08TL
Vergiler Hariç:66,36TL
İyi İnsan ve İyi Etiğe Giriş
%52 İndirim
Mary Whiton Calkins'in bu kitabı disiplinler arası çalışmanın erken örneklerinden biridir. Calkins "İyi nedir?" sorusundan yola çıkarak iyi insanın anlamını araştırıyor. Konu sosyal bilimlerin temel araştırma alanlarından biri olmasının yanı sıra gündelik yaşamımızda sıklıkla kendimize sorduğumuz so..
70,72TL 146,16TL
Vergiler Hariç:70,72TL
Platon - Bilgi Ruh ve Devlet
%52 İndirim
Bu kitap, Batı felsefesinin kurucu düşünürlerinden Platon’un hayatı ve felsefesine kısa bir giriş yapma niyetindedir. Platon, İÖ. 427 yılında, büyük Peloponnesos Savaşının başlarında doğdu. 81 yıllık ömrüne bugün dahi felsefe tarihinin şah eserleri sayılan Diyaloglar’ını miras bıraktı.Platon’un, hoc..
71,48TL 148,44TL
Vergiler Hariç:71,48TL
Gölgeye Övgü Japon Klasikleri
%52 İndirim
“… Neden karanlığın içinde güzellik arama eğilimi sadece Doğulularda güçlüdür? Batı da elektriğin, gazın ya da petrolün olmadığı dönemlerden geçti ama bildiğim kadarıyla onlarda gölgelerden keyif alma eğilimi yok. Hayalet tasvirlerinde, eskiden beri Japon hayaletlerin ayakları olmaz ancak Batı’da ha..
73,24TL 153,72TL
Vergiler Hariç:73,24TL
Haklı Çıkma Sanatı
%53 İndirim
« Diyalektiği en saf hâliyle anlamak için, objektif gerçeğe aldırmaksızın onu yalnızca haklı çıkma sanatı olarak görmek gerekir; meselenin kendisinde zaten haklıysak, haklı çıkmamız da elbette çok daha kolay olacaktır. Ama diyalektik yalnızca kişinin kendisini her türden saldırıya, özellikle de dürü..
74,08TL 156,24TL
Vergiler Hariç:74,08TL
Okumak Yazmak ve Düşünmek Üzerine
%53 İndirim
Okumak, her kitapta bizleri farklı hayatlar, farklı insanlar, farklı bakış açıları ile tanıştırır. Peki önemli olan çok kitap okumak mıdır yoksa az ve özümseyerek okumak mı? Dahası, yalnızca para kazanmak için yazan yazarların görüşlerini okumak için harcadığımız zaman buna değer mi? Ticari amaçla k..
74,08TL 156,24TL
Vergiler Hariç:74,08TL
İçsel Huzur İyi Yaşamın Kapısını Açar
%53 İndirim
“Romalıların kölesi büyük filozof Epiktetos, bütün yaşamını mutluluk ve sakinlik yolunda harcamıştır. Yetkileşmek yerine gelişmeyi vurgular ve günden güne geliştiren erdemli bir yaşamı savunmuştur.” Kitaptan: “Ey yolcu, yol hazırlığını yap ve koyul yola; şunu bilerek:Hür kişi sadece karakterinde hür..
76,26TL 162,78TL
Vergiler Hariç:76,26TL
Gösterilen: 1 ile 20 arası, toplam: 415 (21 Sayfa)